5 års garanti


Vi i Fyllingen Elektro Installasjon er svært opptatt av at arbeidet vi utfører skal være av høy kvalitet
og alltid utført av en faglært elektriker. På alt arbeid vi utfører har vi alltid 5 års garanti, som gjelder
for privatkunder og næringskunder. 5 års garanti vil si at vi er pliktig til å komme og ordne det som
ikke fungerer slik det skal, enten det er feil på produktet eller arbeidet. 

 

BETINGELSER

• Garantien gjelder ikke for
brukerfeil, følgeskader eller
andre ytre faktorer

• Garantien gjelder kun for
utstyr og tjenester levert av
oss