PERSONVERNERKLÆRING


 

Innledning

 

Fyllingen Elektro Installasjon AS (Heretter kalt “vi”) er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine
personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker
denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel
være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker
personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

 

Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse
opplysningene om deg:

        • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du bruker innsendingskjemaet vårt, som navn, telefonnummer og e-postadresse. 

        • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med våre ansatte, som eposter eller meldinger sendt mellom oss. 

        • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med våre samarbeidspartnere.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

 

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre
opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt
over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

        • Opplysninger om deg: Vi lagrer opplysninger om deg i våre systemer i opp til 5år.

        • Kjøpsinformasjon: Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.  

        • Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere i opp til 5år.

        • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse
         med klager eller krav. 6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

        • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

        • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

        • Oppdatere dine personopplysninger.

        • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 

        • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

        • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

 Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du
eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted
du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Kontaktperson: Henning Nordeide

Telefonnummer: +47 940 56 795

E-postadresse: post@fyllingen-elinst.no

Adresse: Ytrebygdsvegen 37, Hovedgården, 5251 SØREIDGREND