OPPGRADERE SIKRINGSSKAPET?Det de fleste elektrikere møter på i sin hverdag er gamle sikringer som skal byttes ut med nye. Gamle skrusikringer er ikke laget for dagens bruk av elektriske apparater og bør byttes til automatsikringer. 

Hvordan fungerer egentlig et sikringsskap?

Sikringsskapet er energisentralen i hjemmet ditt, bilverkstedet, kjøpesenteret, ja i alle bygg faktisk. Det er det som er inni sikringsskapet som sørger for sikkerheten om det skulle oppstå feil i det elektriske anlegget. I sikringsskapet finnes hovedsikringer og sikringer for hver enkelt elektrisk kurs. Sikringene skal beskytte ledninger og apparater mot overbelastning og kortslutning. En sikring kan dekke flere rom i huset og/eller man kan ha en større sikring som dekker for eksempel kun elbil lader eller kun stekeovn, da disse normalt trekker en del mer strøm.

Jordfeilbryter

Det er ikke bare sikringer som befinner seg i sikringsskapet, men også jordfeilbrytere. Dersom det oppstår feil i det elektriske anlegget vil en jordfeilbryter koble ut strømmen, og beskytte mot eventuelt støt og/eller brann. Sikring og jordfeilbryter i ett er det vi kaller jordfeilautomat.

Overspenningsvern

I nyere installasjoner finner du også overspenningsvern, som beskytter det elektriske anlegget i boligen mot overspenning som følge av for eksempel lynnedslag. Elektrisk utstyr som PC og TV er noe av det som rammes av overspenning. Det er i dag påbudt med overspenningsvern i alle nye installasjoner.

Hobbyelektriker?

De fleste vet akkurat det de trenger om hva som befinner seg inni sikringsskapet, men så er de som vet litt mer om det elektriske og tenker at det ikke er nødvendig å hente inn en elektriker. Det er strenge regler for hvem som har lov til å operere i sikringsskapet. Den som installerer og vedlikeholder alle typer elektriske anlegg skal ha fagbrev innen elektrofaget. Du kan lese forskriftene her.