UNNGÅ BRANNFARER


Har du noen gang tenkt på hvor mye strøm som går igjennom huset ditt daglig? Strømforbruket
vårt i dag er utrolig mye større enn det var for 15-20 år siden. Elektrisk oppvarming og nye
apparater har funnet veien til de fleste norske hjem, og det er naturlig at strømforbruket vårt da
har økt betraktelig. Dette kan i verste fall føre til overbelastning som igjen kan føre til brann,
spesielt hvis du enda ikke har oppgradert sikringsskapet ditt fra skrusikringer til jordfeilautomater. 

RIKTIG LADING ER VIKTIG

Riktig lader og riktig bruk av lader er veldig viktig. Dette gjelder ikke bare for lading av
mobiltelefoner og nettbrett. Riktig lading av elbil er veldig viktig og for hver dag som går
dukker det stadig opp flere elbiler i norske hjem. Det er nok en del som tenker at det er
greit og bare lade opp bilen via vanlig stikkontakt, men dette er kun en reserveløsning.
Vanlige stikkontakter er ikke beregnet for å lade elektriske biler og de tåler ikke belastningen
over lengre tid. Invester i en elektriker og få på plass riktig ladestasjon. Denne vil også kunne
varsle deg om eventuelle feil og hindre brann i å oppstå.

Visste du at…

Visste du at…

…skjøteledninger kan være utrolig brannfarlige? En skjøteledning som er brukt riktig vil normalt sett ikke utgjøre særlig fare for brann, men husk at man skal aldri bruke skjøteledning til ovner, maskiner eller utstyr. Bruk kun under tilsyn. Brann i stikkontakt materiell står for den nest største andelen av branner som følge av elektrisk feil.

…ved lynnedslag kan det oppstå brann i boligen din lenge etter at tordenværet er over?Hvert år forekommer det skader på elektrisk utstyr i boliger forårsaket av lynnedslag. Et overspenningsvern anbefales og er et forebyggende tiltak mot lynskader og brann. Du bør likevel dra ut stikkontaktene når du vet at det lyner og tordner.